Cà phê nguyên chất: Từ nhận biết đến giá bán

Cà phê nguyên chất là loại cà phê thuần túy, không được pha lẫn tạp chất. Từ giai đoạn thu hoạch cà phế sau đó đến rang và xay ra thành phẩm. Giá bán và cách nhận biết, pha cà phê.